• Teamet
Industrigatan 96
291 36, Kristianstad
Kontakta oss
AB Kristianstads Kylservice

Värmepumpar Kristianstad

Varför installera en värmepump?

En värmepump är ett mycket effektivt sätt att värma upp ett hus på, det är på sikt också ett kostnadseffektivt alternativ som dessutom fungerar suveränt ur ett miljöperspektiv. Vi på AB Kristianstad Kylservice hjälper dig mer än gärna med att svara på frågor och hitta praktiska lösningar om du är intresserad av att installera en värmepump.

Kontaktformulär


(Lämna tom)

 

Värmepumpar och VVS i Kristianstad

Alla som bor i Kristianstad känner till AB Kristianstad Kylservice. Detta företag har varit etablerat på VVS-marknaden i hela Sydsverige sedan 1957 – det är mer än 55 år! En av Kristianstad Kylservice expertområden är värmepumpar i alla dess former och de senaste åren har ett enormt intresse för värmepumpar dykt upp i Sverige.

Vad är en värmepump

En värmepump är en klimatanordning som hämtar värme från en kall källa och transporterar den till en varm källa. Energi, vanligtvis elektricitet, krävs för att processen ska fungera, men med en riktigt bra värmepump så kan uppvärmningseffekten bli fyrdubblad i relation till elektriciteten som används i processen.

Värmepumpar i Kristianstad

Enkelt förklarat så samlar värmepumpar upp värmen i kalla omgivningar och kramar ur allt det kalla, samtidigt som den använder det varma som blir kvar. Temperaturen i källan varifrån värmen hämtas sjunker då ytterligare.

Värmepumpen uppfanns av österrikaren Peter Ritter von Rittinger år 1856. Det skulle dröja ända till 1948 innan konceptet testades på en svensk bostad, då i Kristianstadstrakten. Källan var ladugården intill bostaden och smeknamnet för värmepumpar blev «Kovärmeanläggning». Mindre än tio år senare öppnade Kristianstad Kylservice upp sin verksamhet – helt rätt i tiden.

Olika typer av värmepumpar

Värmepumpar brukar delas upp i kategorier baserade på den värmekälla som används och de vanligaste är:

 • Frånluftsvärmepump
  Detta är den billigaste värmepumpen att låta installera. Denna värmepump hämtar tillbaka den luft som lämnar huset via ventilationssystemet och för in den i huset igen via värmesystemet.
 • Uteluftsvärmepump
  I denna kategori finns två olika typer 1. Luft/Vattenvärmepump och 2. Luft/luftvärmepump. Den första typen transporterar värmen som pumpen skapar till husets vattenburna uppvärmningssystem – vattenelementen. Den andra typen är luftkonditionering, men värmer bara upp den yta vari anläggningen sitter.
 • Bergvärmepump
  I berggrunden finns en konstant temperatur på cirka fyra grader och det är denna som används för bergvärmepumpar. Året om ger bergvärmepumpen samma effekt på uppvärmningen av huset, till skillnad från ovanstående alternativ där uppvärmningseffekten försämras ju kallare det blir utomhus. Att installera bergvärme är inte gratis, bland annat måste ett hål på minst 100 meter grävas – som ett första steg.
 • Ytjordsvärmepump
  I marken lagras också värme och den kan man fånga upp med hjälp av en slang som ska täcka en yta på minst 400 m2. Ju fuktigare marken är, desto bättre. Har man hög energiförbrukning är detta ett mycket bra alternativ.
 • Sjövattenvärmepump
  Denna värmepump fungerar på samma sätt som en ytjordsvärmepump, men istället för att samla upp värmen från marken så samlar man upp den från botten av en sjö. Denna sjö får naturligtvis inte vara för liten eftersom att risken då finns att den genomfryser under vintern och då fungerar inte värmepumpen.